کمترین: 
95
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
12/15 10:10
قیمت روبل روسیه امروز 15 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:10","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398