کمترین: 
12396
بیشترین: 
12483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12483
زمان: 
12/15 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 15 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 12483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:10","price":12444},{"date":"1396/12/15 10:50","price":12445},{"date":"1396/12/15 11:10","price":12397},{"date":"1396/12/15 12:10","price":12396},{"date":"1396/12/15 13:30","price":12444},{"date":"1396/12/15 15:30","price":12396},{"date":"1396/12/15 18:30","price":12397},{"date":"1396/12/15 18:50","price":12444},{"date":"1396/12/15 20:00","price":12396},{"date":"1396/12/15 20:20","price":12445},{"date":"1396/12/15 21:30","price":12483}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398