کمترین: 
3891
بیشترین: 
3899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3899
زمان: 
12/15 12:30
قیمت دلار استرالیا امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 اسفند 1396 , 3899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:10","price":3891},{"date":"1396/12/15 11:50","price":3893},{"date":"1396/12/15 12:30","price":3899}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399