کمترین: 
3927
بیشترین: 
3927
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3927
زمان: 
12/15 10:10
قیمت دلار کانادا امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 اسفند 1396 , 3927 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 10:10","price":3927}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398