کمترین: 
2198.9
بیشترین: 
2198.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2198.9
زمان: 
12/15 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 15 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 2198.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":2198.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398