کمترین: 
11914.8
بیشترین: 
11914.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11914.8
زمان: 
12/15 09:10
قیمت بات تایلند امروز 15 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 اسفند 1396 , 11914.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":11914.8}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398