کمترین: 
957.9
بیشترین: 
957.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
957.9
زمان: 
12/15 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 957.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":957.9}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398