کمترین: 
2836.8
بیشترین: 
2836.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2836.8
زمان: 
12/15 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 اسفند 1396 , 2836.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":2836.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398