کمترین: 
3381.4
بیشترین: 
3381.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3381.4
زمان: 
12/15 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 3381.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":3381.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398