کمترین: 
315.5
بیشترین: 
315.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
315.5
زمان: 
12/15 09:10
قیمت دینار عراق امروز 15 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 315.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":315.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399