کمترین: 
9722.5
بیشترین: 
9722.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9722.5
زمان: 
12/15 09:10
قیمت ریال عمان امروز 15 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 9722.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":9722.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399