کمترین: 
12427.7
بیشترین: 
12427.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12427.7
زمان: 
12/15 09:10
قیمت دینار کویت امروز 15 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 12427.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":12427.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398