کمترین: 
478.6
بیشترین: 
478.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
478.6
زمان: 
12/15 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 15 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 478.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":478.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398