کمترین: 
453.2
بیشترین: 
453.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.2
زمان: 
12/15 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 15 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 اسفند 1396 , 453.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":453.2}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398