کمترین: 
54.3
بیشترین: 
54.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.3
زمان: 
12/15 09:10
قیمت افغانی امروز 15 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 54.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":54.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398