کمترین: 
3980
بیشترین: 
3980
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3980
زمان: 
12/15 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 3980 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":3980}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398