کمترین: 
2881.2
بیشترین: 
2881.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2881.2
زمان: 
12/15 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 اسفند 1396 , 2881.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":2881.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398