کمترین: 
3515.1
بیشترین: 
3515.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3515.1
زمان: 
12/15 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 15 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 3515.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":3515.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398