کمترین: 
589.6
بیشترین: 
589.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
589.6
زمان: 
12/15 09:10
قیمت یوان چین امروز 15 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 589.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":589.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398