کمترین: 
981.9
بیشترین: 
981.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981.9
زمان: 
12/15 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 15 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 اسفند 1396 , 981.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":981.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398