کمترین: 
5175.4
بیشترین: 
5175.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5175.4
زمان: 
12/15 09:10
قیمت پوند امروز 15 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 15 اسفند 1396 , 5175.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":5175.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398