کمترین: 
4616.5
بیشترین: 
4616.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4616.5
زمان: 
12/15 09:10
قیمت یورو امروز 15 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 اسفند 1396 , 4616.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":4616.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398