کمترین: 
3738.3
بیشترین: 
3738.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3738.3
زمان: 
12/15 09:10
قیمت دلار امروز 15 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 اسفند 1396 , 3738.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 09:10","price":3738.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398