کمترین: 
10697
بیشترین: 
11653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10697
زمان: 
12/15 23:30
قیمت بیت کوین امروز 15 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 اسفند 1396 , 10697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/15 00:00","price":11647},{"date":"1396/12/15 00:30","price":11653},{"date":"1396/12/15 02:30","price":11559},{"date":"1396/12/15 03:00","price":11587},{"date":"1396/12/15 05:30","price":11253},{"date":"1396/12/15 06:00","price":11242},{"date":"1396/12/15 06:30","price":11261},{"date":"1396/12/15 07:00","price":11218},{"date":"1396/12/15 08:30","price":11273},{"date":"1396/12/15 11:30","price":11261},{"date":"1396/12/15 12:00","price":11270},{"date":"1396/12/15 12:30","price":11299},{"date":"1396/12/15 13:00","price":11254},{"date":"1396/12/15 13:30","price":11294},{"date":"1396/12/15 14:00","price":11271},{"date":"1396/12/15 14:30","price":10967},{"date":"1396/12/15 15:00","price":10877},{"date":"1396/12/15 16:00","price":10897},{"date":"1396/12/15 16:30","price":10924},{"date":"1396/12/15 17:00","price":10906},{"date":"1396/12/15 18:00","price":10855},{"date":"1396/12/15 18:30","price":10895},{"date":"1396/12/15 19:00","price":11009},{"date":"1396/12/15 20:30","price":10940},{"date":"1396/12/15 21:00","price":10875},{"date":"1396/12/15 23:30","price":10697}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398