کمترین: 
1319.18
بیشترین: 
1338.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1335.08
زمان: 
12/15 23:55
قیمت اونس طلا امروز 15 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 15 اسفند 1396 , 1335.08 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398