کمترین: 
61.58
بیشترین: 
61.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.58
زمان: 
12/14 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 61.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 16:32","price":61.58}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398