کمترین: 
330000
بیشترین: 
340000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
335000
زمان: 
12/14 16:06
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 14 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 335000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 11:36","price":340000},{"date":"1396/12/14 12:36","price":333000},{"date":"1396/12/14 13:06","price":337000},{"date":"1396/12/14 14:36","price":330000},{"date":"1396/12/14 16:06","price":335000}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398