کمترین: 
489000
بیشترین: 
496000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
495000
زمان: 
12/14 17:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 14 اسفند 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 495000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 11:36","price":496000},{"date":"1396/12/14 13:06","price":495000},{"date":"1396/12/14 14:36","price":489000},{"date":"1396/12/14 16:06","price":496000},{"date":"1396/12/14 17:30","price":495000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399