کمترین: 
775000
بیشترین: 
780000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
778000
زمان: 
12/14 17:30
قیمت نیم سکه امروز 14 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 778000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 11:36","price":780000},{"date":"1396/12/14 11:54","price":779000},{"date":"1396/12/14 13:12","price":780000},{"date":"1396/12/14 14:36","price":777000},{"date":"1396/12/14 15:18","price":775000},{"date":"1396/12/14 16:06","price":780000},{"date":"1396/12/14 17:30","price":778000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399