کمترین: 
1546000
بیشترین: 
1570000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1570000
زمان: 
12/14 16:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1570000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 11:36","price":1546000},{"date":"1396/12/14 13:12","price":1560000},{"date":"1396/12/14 16:06","price":1570000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399