کمترین: 
97182.7
بیشترین: 
97272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97182.7
زمان: 
12/14 17:20
قیمت شاخص بورس امروز 14 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 97182.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 11:20","price":97272.0},{"date":"1396/12/14 11:30","price":97249.8},{"date":"1396/12/14 11:40","price":97266.1},{"date":"1396/12/14 14:20","price":97198.7},{"date":"1396/12/14 17:20","price":97182.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398