کمترین: 
777000
بیشترین: 
785000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
780000
زمان: 
12/14 17:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 780000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 10:06","price":785000},{"date":"1396/12/14 11:36","price":782000},{"date":"1396/12/14 11:54","price":781000},{"date":"1396/12/14 13:12","price":782000},{"date":"1396/12/14 14:36","price":779000},{"date":"1396/12/14 15:18","price":777000},{"date":"1396/12/14 16:06","price":782000},{"date":"1396/12/14 17:30","price":780000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398