کمترین: 
198050
بیشترین: 
199527
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
198050
زمان: 
12/14 22:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 14 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 14 اسفند 1396 , 198050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 10:05","price":199065},{"date":"1396/12/14 10:15","price":199035},{"date":"1396/12/14 10:25","price":199004},{"date":"1396/12/14 10:30","price":199035},{"date":"1396/12/14 10:35","price":199065},{"date":"1396/12/14 10:45","price":199035},{"date":"1396/12/14 10:50","price":198973},{"date":"1396/12/14 10:55","price":199004},{"date":"1396/12/14 11:00","price":199035},{"date":"1396/12/14 11:05","price":199065},{"date":"1396/12/14 11:20","price":199096},{"date":"1396/12/14 11:30","price":199127},{"date":"1396/12/14 11:35","price":199219},{"date":"1396/12/14 11:40","price":199373},{"date":"1396/12/14 11:50","price":199466},{"date":"1396/12/14 12:00","price":199527},{"date":"1396/12/14 12:10","price":199466},{"date":"1396/12/14 12:15","price":199158},{"date":"1396/12/14 12:20","price":199127},{"date":"1396/12/14 12:25","price":199004},{"date":"1396/12/14 12:40","price":198912},{"date":"1396/12/14 12:45","price":198881},{"date":"1396/12/14 22:30","price":198080},{"date":"1396/12/14 22:35","price":198050}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398