کمترین: 
148539
بیشترین: 
149647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
148539
زمان: 
12/14 22:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 14 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 14 اسفند 1396 , 148539 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 10:05","price":149300},{"date":"1396/12/14 10:15","price":149277},{"date":"1396/12/14 10:25","price":149254},{"date":"1396/12/14 10:30","price":149277},{"date":"1396/12/14 10:35","price":149300},{"date":"1396/12/14 10:45","price":149277},{"date":"1396/12/14 10:50","price":149231},{"date":"1396/12/14 10:55","price":149254},{"date":"1396/12/14 11:00","price":149277},{"date":"1396/12/14 11:05","price":149300},{"date":"1396/12/14 11:20","price":149324},{"date":"1396/12/14 11:30","price":149347},{"date":"1396/12/14 11:35","price":149416},{"date":"1396/12/14 11:40","price":149531},{"date":"1396/12/14 11:50","price":149601},{"date":"1396/12/14 12:00","price":149647},{"date":"1396/12/14 12:10","price":149601},{"date":"1396/12/14 12:15","price":149370},{"date":"1396/12/14 12:20","price":149347},{"date":"1396/12/14 12:25","price":149254},{"date":"1396/12/14 12:40","price":149185},{"date":"1396/12/14 12:45","price":149162},{"date":"1396/12/14 22:30","price":148562},{"date":"1396/12/14 22:35","price":148539}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398