کمترین: 
0
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
12/14 11:20
قیمت درام ارمنستان امروز 14 اسفند 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":11},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398