کمترین: 
0
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
12/14 11:20
قیمت روبل روسیه امروز 14 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":92},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399