کمترین: 
0
بیشترین: 
1341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1341
زمان: 
12/14 11:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1341 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":1341},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":1341}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398