کمترین: 
0
بیشترین: 
630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":630},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":630}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398