کمترین: 
0
بیشترین: 
43
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42
زمان: 
12/14 17:30
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":43},{"date":"1396/12/14 10:30","price":41},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":41},{"date":"1396/12/14 14:10","price":42},{"date":"1396/12/14 16:00","price":41},{"date":"1396/12/14 17:30","price":42}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398