کمترین: 
0
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84
زمان: 
12/14 14:40
قیمت روپیه هند امروز 14 اسفند 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":85},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":85},{"date":"1396/12/14 14:40","price":84}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398