کمترین: 
0
بیشترین: 
609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
609
زمان: 
12/14 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 14 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":609},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":609}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398