کمترین: 
0
بیشترین: 
4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دینار عراق امروز 14 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":4},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398