کمترین: 
0
بیشترین: 
12400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12400
زمان: 
12/14 11:20
قیمت ریال عمان امروز 14 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 12400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":12400},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":12400}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398