کمترین: 
0
بیشترین: 
1275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275
زمان: 
12/14 11:20
قیمت ریال قطر امروز 14 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 اسفند 1396 , 1275 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":1275},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":1275}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399