کمترین: 
0
بیشترین: 
585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
582
زمان: 
12/14 13:30
قیمت کرون سوئد امروز 14 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":582},{"date":"1396/12/14 10:10","price":580},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":585},{"date":"1396/12/14 12:00","price":580},{"date":"1396/12/14 13:30","price":582}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398