کمترین: 
0
بیشترین: 
5250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5200
زمان: 
12/14 11:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 اسفند 1396 , 5200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":5150},{"date":"1396/12/14 10:10","price":5250},{"date":"1396/12/14 10:30","price":5200},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":5200}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398