کمترین: 
0
بیشترین: 
3650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3650
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 14 اسفند 1396 , 3650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":3650},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":3650}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399