کمترین: 
0
بیشترین: 
3879
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3879
زمان: 
12/14 11:20
قیمت دلار استرالیا امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 اسفند 1396 , 3879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":3874},{"date":"1396/12/14 11:00","price":3879},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":3879}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398