کمترین: 
0
بیشترین: 
3923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3923
زمان: 
12/14 11:50
قیمت دلار کانادا امروز 14 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 اسفند 1396 , 3923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":3910},{"date":"1396/12/14 10:20","price":3913},{"date":"1396/12/14 11:00","price":3917},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":3917},{"date":"1396/12/14 11:50","price":3923}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398