کمترین: 
0
بیشترین: 
400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
400
زمان: 
12/14 11:20
قیمت ین ژاپن امروز 14 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 اسفند 1396 , 400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/14 09:40","price":0},{"date":"1396/12/14 09:50","price":400},{"date":"1396/12/14 11:10","price":0},{"date":"1396/12/14 11:20","price":400}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399